ECOLOGIE EN DUURZAAM BOUWEN

Afbeelding
Afbeelding
Gezond bouwen

In de huidige overgangstijd naar hernieuwbare energiebronnen streven we naar een ecologische bouwmethode en duurzame materialen. Ons kantoor dient als voorbeeld; de Groene Kantoortuin. Dagelijks merken we - aan den lijve- hoe prettig het werkt in een natuurlijke omgeving. Maatregelen zoals wandverwarming, luchtzuivering door kamerplanten en ecologische materialen scheppen een aangenaam klimaat, lage CO2 niveau's (zonder luchtbehandeling) en een comfortabele sfeer.

ECOLOGIE EN DUURZAAM BOUWEN

Toekomst bestendig bouwen

Levensloop, duurzaam, ecologisch, gezond, zijn termen die beschrijven hoe een woning of aanbouw toekomstbestendig gemaakt kan worden. Zonder grote afvalstromen, met een laag energie verbruik en een lage CO2 cyclus in productie en gebruiksfase.
Het geheel van al deze onderwerpen bepaald de ecologische waarde. Het is een mix van beslissingen over technische en biologische onderdelen van het huis. Klinkt misschien wat ingewikkeld, maar is dat toch niet. De noodzaak is wel groot, want huizen met een hoog fossiel brandstof verbruik en grote CO2 uitstoot zullen op termijn zwaarder belast worden en lager geprijsd bij een toekomstige verkoop. Het zal simpelweg niet meer geaccepteerd worden, net zoals oude dieselauto's in de binnenstad van Utrecht.

Los van deze economische afweging, weegt de natuurlijke ervaring van comfort, gezondheid en kwaliteit in een ecologische woning veel zwaarder. Dat ervaar je dagelijks en biedt veel levensplezier.
Royaal licht, nergens tocht, altijd een aangenaam klimaat, geen chemische stoffen in de lucht en een schoon geweten vanwege zelf opgewekte energie en warmte. Dat woont nog eens prettig!

De Cradle to Cradle filosofie inspireert om duurzaamheid te zien als positieve toekomst, in plaats van bestraffend alleen maar besparen en terugdringen. Een goed voorbeeld van C2C:  een kersenboom produceert jaarlijks grote hoeveelheden 'afval' in de vorm van blad, kersen en honderden bloemen, die de boom gewoon nochalant op de grond laat vallen. Daarnaast zuigt ze ook nog eens grote hoeveelheden kostbaar schoon water op om dat vervolgens royaal te verdampen. Jaar in, jaar uit.  De gesloten kringloop van de bladeren, compost, voedsel en regenwater maakt dat natuurlijk mogelijk. De kwaliteit van alle stoffen en materialen blijft behouden en wordt jaarlijks hergebruikt. Een overvloed aan groen, leven en natuur!

In de bouw kun je al het ontwerp stadium rekening houden met dit principe. Hernieuwbare biologische grondstoffen of een gesloten technische afvalstroom sluiten de cirkel van materialen. Zolang de grondstoffen en toepassingen, met behoud van kwaliteit, in een kringloop blijven belasten we het milieu niet en kunnen er zelfs iets aan teruggeven.

Website by The Cre8ion.Lab