Werkwijze

Afbeelding
 

Werkwijze

Ieder architectuur project start met een intensief gesprek, waarin we samen de uitgangspunten en achtergronden van het ontwerp vastleggen. De fundering voor latere beslissingen en creativiteit.

Voorlopig ontwerp:
We analyseren uw situatie, de woning en de gemeentelijke regels. Op basis van een stevig gesprek stellen we uw lijstje van wensen en eisen samen, waarbij vooral de herkomst van úw overwegingen gezocht worden.
Vanuit deze basis maken we enkele voorlopige ontwerp schetsen.

Definitief ontwerp:
Na de ontwerp presentatie en uw reacties en wensen maken we het definitieve ontwerp.
Dit zijn realistische afbeeldingen met de werkelijk zonnestand in uw woonsituatie.
Om uw beslissing op realisme te funderen maken we een gedegen kostenraming, om negatieve verrassingen achteraf te voorkomen.

Bestek / Bouwvergunning:
Het ontwerp wordt nu technisch helemaal uitegwerkt. We verzorgen alle technische plattegronden, doorsneden, statische berekeningen en materiaal lijsten.
Daarnaast vragen wij namens u de bouwvergunning aan bij de plaatselijke gemeente, voor zover die noodzaak nog bestaat na de invoering van de Wabo wetgeving. Na de wabo moet elke verbouwing nog steeds aan het bestemmingsplan voldoen!
Het uitgeschreven bestek tenslotte legt alle details in tekstvorm vast, met alle NEN normen, bepalingen en juridische kaders.

Prijzen en offertes:
We vragen bij een aantal aannemers prijzen voor het uitgetekende ontwerp, op basis van de tekeningen en het bestekboek. Wij adviseren u tevens over de uitgebrachte offertes en doen een aanbestedingsadvies.
De aannemer zal de bouw daarna 'aannemen' voor een vast bedrag.

Bouw begeleiding:
Tijdens de bouw assisteren wij u met alle beslissingen, vergaderingen en controles die nodig zijn om de bouw tot een goed resultaat te brengen. We staan daarbij aan uw zijde om u te versterken ten opzichte van de aannemer. Denk dan met name aan de meer- en minderwerk administratie en het nakomen van de planning.

Voor iedere fase spreken we vooraf een vast bedrag af, zodat u ten alle tijden weet waar u aan toe bent!


 

Website by The Cre8ion.Lab